Alle kurser, produkter og uddannelser i denne shop udgår fra OpenUp Aps ved Janne Wind, Vinkelvej 11, 5792 Årslev. CVR nummer: 31160928. På nuværende tidspunkt kan der betales ved bankoverførsel. Vi arbejder på at få både PayPal og kort-overførsler etableret.

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms (enkelte produkter er momsfritagede og det vil i så fald fremgå). Ved fysiske produkter (CDer, bøger m.v.) tillægges forsendelse efter gældende PostDanmark takster. Produkterne kan også efter aftale afhentes i Ryslinge.

Betalingsbetingelser vedrørende alle OpenUp produkter:
VokalDeLuxe, stemmetræning, sangundervisning, workshops og kurser. 

Uddannelser, kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer før arrangementets start. Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en korprøve, bliver den erstattet af en ny dato. Tilmelding er bindende med mindre andet fremgår tydeligt. Hvis du afbestiller din deltagelse inden otte dage før kursusstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 5 % af kursusprisen. Hvis du vil afbestille, når der er under otte dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit kursusgebyr til nogle af vores andre ydelser. Penge gives således ikke retur otte dage eller under til kursusstart. Køb af sangundervisning, workshops og kurser er bindende. Du kan ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefonforbindelse.

Betalingsbetingelser vedrørende produkter

Online-produkter leveres digitalt via e-mail, evt. via link til download. Levering af online-produkter sker som oftest indenfor 24 timer, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage. Vi arbejder på en løsning, hvor online-produkter leveres automatisk efter køb.

Der er 14 dages returret fra den dag, du har købt produktet. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på janne@jannewind.dk

Der gives ikke penge retur for online-produkter.

Rettigheder

Janne Wind | OpenUp har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, undervisning, coaching, abonnementer og uddannelser. Ved køb opnås personlig brugsret til produkter og materiale. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Janne Winds virksomhed. Janne Winds navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materialer og Janne Winds navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Janne Wind berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Janne Wind er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Janne Wind måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, undervisning, workshops, coaching, uddannelser og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Janne Wind skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Janne Wind har handlet simpelt uagtsomt. Janne Winds erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Janne Wind kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting

Uoverensstemmelser mellem Janne Wind og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Odense byret som første instans.

 

© 2014 Janne Wind. Alle rettigheder forbeholdes. Janne Wind, Vinkelvej 11, 5792 Årslev. CVR: 31160928